Nieuws

Plateau Integrale Kindcentra staat achter de prikactie op 27 juni

Plateau integrale kindcentra in Assen, waarvan onze school deel uitmaakt, is aangesloten bij de werkgeversorganisatie PO-raad en staat achter dit voorgenomen initiatief. Met deze actie wordt de politiek middels het manifest opgeroepen om in een regeerakkoord extra geld vrij te maken voor een eerlijke en rechtvaardige salariëring en minder werkdruk.

Directeur-bestuurder Paul Moltmaker ziet ook bij Plateau dat de bekostiging van het Primair Onderwijs steeds verder achterop raakt bij de werkelijke kosten. Moltmaker: 'We doen wat we kunnen, maar dat gaat uiteindelijk een keer ten koste van ons personeel en ons onderwijs.' Men kan ervan uitgaan dat op dinsdag 27 juni ook bij Plateau Onderwijs een prikactie gehouden wordt. Dat houdt in dat het eerste lesuur geen les gegeven wordt.

Lees het hele persbericht op de Facebookpagina van Plateau via de link hieronder:

Laatste nieuwsbrief

Lees meer

Kleuvenstee 1, 9403 LT Assen T 0592-820580

Volg ons!