Nieuws

Prikactie POinActie op 27 juni 2017

Teken de petitie PO in actie
 

Geachte ouder(s), verzorger(s) van De Marskramer.

In de media heeft u al veel kunnen lezen over de zorg die er is over de toekomst van het primair onderwijs. Plateau ondersteunt de oproep tot de prikactie POinactie op 27 juni. Hier vindt u hierover de informatie van Plateau.

Het team van De Marskramer vraagt u om de actie te ondersteunen door uw kind(eren) op 27 juni een uur later naar school te laten gaan. De school begint dan om 09.15 uur.
Wilt u bij de leerkracht van uw kind aangeven wanneer dit niet gaat lukken. Wij proberen als school dan de opvang regelen.

De steun van ouders versterkt het signaal dat het onderwijs wil geven naar politiek Den Haag. Naast deze steun, kunt u ook de petitie tekenen ter ondersteuning.

Met vriendelijke groet,
het team van De Marskramer

Laatste nieuwsbrief

Lees meer

Kleuvenstee 1, 9403 LT Assen T 0592-820580

Volg ons!